Գորգարվեստը Հայաստանում

Pazyryk

Հայկական մշակութային համակարգի կարևոր ու ավանդական բնագավառների մեջ առանձնակի տեղ է զբաղեցնում գորգագործական մշակույթը: Հայաստանում գորգագործությունը՝ իբրև արհեստ, զարգացած է եղել դեռս վաղնջական ժամանակներից: Այս մասին են վկայում Արենի  քարայրում գտնված գործվածքները, մ. թ. ա. 5-րդ դարի թվագրվող պազիրիկ գորգը (պազիրիկ գորգը հայտնաբերված ամենահին գորգն է, գտնվել է Լեռնային Ալթայի  Պազիրիկ կուրգանի թիվ 5 դամբարանից, ներկված է հայկական որդան կարմիրով, գտնվում է Էրմիտաժում), ինչպես նաև հայկական գորգարվեստի մասին մի շարք պատմաբանների կողմից պահպանված հիշատակություններ:

Читать далее