«Կարի մոդելավորում» մասնագիտության եզրույթների բառարան

img_3211

աբտաչկա —  կանտապատում

զբոռ— փոթ

լոսկուտ  – 1.կտորտանք, 2.լաթիկ

կլապան — կափույր

կլեյուշչի- սոսնձային կտոր

մեշկավինա – գրպանացու

Читать далее