Ինչպե՞ս են առաջացել դրամները

Tigran_Mets

Հարյուրամյակներ առաջ մարդիկ չգիտեին՝ ինչ է դրամը: Նրանք պարզապես փոխանակում էին ապրանքները: Բրուտները փոխանակում էին խեցամաններ, դարբինները՝ կացիններ, նետի ծայրապանակներ, երկրագործները՝ հացահատիկ, անասնապահները՝ եզներ, ոչխարներ, դեղագործները՝ դեղաբույսեր:

Բայց այդպիսի փոխանակություն կատարելը բարդ էր, որովհետև իրերն ու մթերքները տարբեր արժեքներ ունեին:

Մարդիկ հայտնագործեցին դրամը: Ամենաառաջին դրամներից էին փափկամորթների խեցիները, որոնք, սակայն, շատ էժան էին:

Читать далее