Հայկական առած-ասացվածքներ աշխատանքի, արհեստների ու աշխատանքային գործիքների մասին

images

Նախրարածի խնամին հորթարածը կըլնի:

Շուշանը շփոթ էփել չգիտեր, վանքի խավծարար դրին:

Ռանչպար մարդը լավ է, քանց իշխանը:

Փեշակն որ կա օսկե բիլազուկ է:

Աշխարքի շեն վեր գութնին է:

Մաշիկարին մաշիկ չի ըլնի:

Անուստա արհեստը հարամ է:

Читать далее